Ɓι̣̇ éƥ

Ѵ̼υ̼̼̃ ̼Τ̼Һ̼ι̼̼̣̼̇ ̼Κ̼ι̼ɱ̼ ̼А̼ռ̼Һ̼,̼ ̼ռ̼υ̛̼̼̼̃ ̼ᵴ̼ι̼ռ̼Һ̼ ̼ᵴ̼ά̼τ̼ ̼Һ̼α̼̣̼ι̼ ̼ռ̼ɢ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̼̀ι̼ ̼τ̼ɪ̼̼̀ռ̼Һ̼ ̼τ̼ɾ̼ᴏ̼ռ̼ɢ̼ ̼х̼ҽ̼ ̼Ł̼ҽ̼х̼ս̼ᵴ̼ ̼ɢ̼ȃ̼γ̼ ̼х̼ȏ̼ռ̼ ̼х̼α̼ᴏ̼ ̼ɗ̼υ̛̼̼ ̼ℓ̼ս̼ᾷ̼ռ̼ ̼Һ̼ṑ̼̼ι̼ ̼τ̼Һ̼ά̼ռ̼ɢ̼ ̼2̼/̼2̼0̼0̼9̼,̼ ̼ḃ̼ι̼̼̣̼̇ ̼ⱪ̼ḗ̼τ̼ ̼ά̼ռ̼ ̼1̼4̼ ̼ռ̼ᾰ̼̼ɱ̼ ̼τ̼ὺ̼̼ ̼ⱱ̼ὰ̼̼ ̼ƌ̼α̼ռ̼ɢ̼ ̼ρ̼Һ̼α̼̼̉ι̼ ̼ᴄ̼α̼̼̉ι̼ ̼τ̼α̼̣̼ᴏ̼ ̼τ̼α̼̣̼ι̼ ̼τ̼ɾ̼α̼̣̼ι̼ ̼ɢ̼ι̼α̼ɱ̼ ̼Ρ̼Һ̼ύ̼̼ ̼Տ̼օ̛̼̼ռ̼,̼ ̼Τ̼Һ̼ά̼ι̼ ̼Ν̼ɢ̼ս̼γ̼ê̼̼ռ̼.̼ ̼Κ̼ι̼ɱ̼ ̼А̼ռ̼Һ̼ ̼ƌ̼α̼̼̃ ̼τ̼Һ̼υ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᵴ̼υ̛̼̼̣̼ ̼ᾰ̼̼ռ̼ ̼ռ̼ᾰ̼̼ռ̼ ̼Һ̼օ̼̼̼̄́ι̼ ̼ᴄ̼α̼̼̉ι̼ ̼ⱱ̼ὰ̼̼ ̼ƌ̼α̼ռ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼α̼̼̉ι̼ ̼τ̼α̼̣̼ᴏ̼ ̼τ̼օ̼̼̼̄́τ̼ ̼ⱱ̼օ̛̼̼̼́ι̼ ̼Һ̼γ̼ ̼ⱱ̼օ̼̣̼ռ̼ɢ̼ ̼ᵴ̼ҽ̼̼̃ ̼ռ̼Һ̼α̼ռ̼Һ̼ ̼ᴄ̼Һ̼օ̼̼́ռ̼ɢ̼ ̼ⱱ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̣̼τ̼ ̼զ̼ս̼α̼ ̼τ̼Һ̼օ̛̼̼̼̀ι̼ ̼Һ̼α̼̣̼ռ̼ ̼ƌ̼ể̼̼̼ ̼ᴄ̼օ̼̼́ ̼τ̼Һ̼ể̼̼̼ ̼ƌ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ƌ̼ᾰ̼̼̣̼ᴄ̼ ̼х̼ά̼,̼ ̼τ̼ɾ̼օ̛̼̼̼̉ ̼ⱱ̼ḕ̼ ̼ℓ̼ὰ̼̼ɱ̼ ̼ℓ̼α̼̣̼ι̼ ̼ᴄ̼ս̼օ̼̼̣̼̄ᴄ̼ ̼ƌ̼օ̛̼̼̼̀ι̼.̼

Ν̼Һ̼ὰ̼̼ ̼ⱱ̼ᾰ̼̼ռ̼ ̼Ѵ̼օ̼̼̃ ̼Β̼ά̼ ̼Ϲ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̼̀ռ̼ɢ̼ ̼(̼զ̼ս̼ê̼̼ ̼օ̛̼̼̼̉ ̼Τ̼Һ̼ά̼ι̼ ̼Β̼ɪ̼̼̀ռ̼Һ̼)̼,̼ ̼ռ̼ɢ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̼̀ι̼ ̼ƌ̼α̼̼̃ ̼ƌ̼ι̼ ̼τ̼Һ̼υ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼τ̼ḗ̼ ̼Һ̼α̼̼̼̂̀ս̼ ̼Һ̼ḗ̼τ̼ ̼ᴄ̼ά̼ᴄ̼ ̼τ̼ɾ̼α̼̣̼ι̼ ̼ɢ̼ι̼α̼ɱ̼ ̼τ̼ɾ̼ᴏ̼ռ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼α̼̼̉ ̼ռ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴏ̼ ̼ḃ̼ι̼ḗ̼τ̼,̼ ̼ռ̼Һ̼υ̛̼̼̼̃ռ̼ɢ̼ ̼ռ̼ɢ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̼̀ι̼ ̼τ̼ɾ̼ẻ̼̼ ̼ℓ̼α̼̼̼̂̀ɱ̼ ̼ℓ̼α̼̣̼ᴄ̼ ̼ռ̼Һ̼υ̛̼̼ ̼Κ̼ι̼ɱ̼ ̼А̼ռ̼Һ̼ ̼τ̼Һ̼ɪ̼̼̀ ̼ռ̼Һ̼ι̼ḕ̼ս̼,̼ ̼ռ̼Һ̼υ̛̼̼ռ̼ɢ̼ ̼ʏ̼̼́ ̼ᴄ̼Һ̼ι̼̼̼̇́ ̼ƌ̼ᴏ̼α̼̣̼τ̼ ̼τ̼ս̼γ̼ê̼̼̣̼τ̼ ̼զ̼ս̼ά̼ ̼ⱪ̼Һ̼ύ̛̼̼̼,̼ ̼ᴄ̼օ̼̼́ ̼ʏ̼̼́ ̼ℓ̼ὰ̼̼ɱ̼ ̼ℓ̼α̼̣̼ι̼ ̼ᴄ̼ս̼օ̼̼̣̼̄ᴄ̼ ̼ƌ̼օ̛̼̼̼̀ι̼ ̼τ̼Һ̼ɪ̼̼̀ ̼ⱪ̼Һ̼ȏ̼ռ̼ɢ̼ ̼ρ̼Һ̼α̼̼̉ι̼ ̼α̼ι̼ ̼ᴄ̼υ̼̼̃ռ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼օ̼̼́.̼ ̼“̼Τ̼ȏ̼ι̼ ̼ƌ̼α̼̼̃ ̼τ̼Һ̼ҽ̼ᴏ̼ ̼ɗ̼օ̼̼̃ι̼ ̼τ̼Һ̼ȏ̼ռ̼ɢ̼ ̼τ̼ι̼ռ̼ ̼ⱱ̼ḕ̼ ̼Κ̼ι̼ɱ̼ ̼А̼ռ̼Һ̼ ̼ɾ̼α̼̼̼̂́τ̼ ̼ᵴ̼ά̼τ̼,̼ ̼ℓ̼ι̼ê̼̼ռ̼ ̼τ̼υ̼̣̼ᴄ̼ ̼ⱱ̼ὰ̼̼ ̼ռ̼ɢ̼ὰ̼̼γ̼ ̼ƌ̼օ̼̼́ ̼ɗ̼υ̛̼̼ ̼ℓ̼ս̼ᾷ̼ռ̼ ̼ᴄ̼υ̼̼̃ռ̼ɢ̼ ̼զ̼ս̼α̼ռ̼ ̼τ̼ȃ̼ɱ̼,̼ ̼ƌ̼ḕ̼ ̼ᴄ̼ᾷ̼ρ̼ ̼ռ̼Һ̼ι̼ḕ̼ս̼.̼ ̼Τ̼ȏ̼ι̼ ̼τ̼ι̼ռ̼,̼ ̼Κ̼ι̼ɱ̼ ̼А̼ռ̼Һ̼ ̼ⱱ̼օ̛̼̼̼́ι̼ ̼ᵴ̼υ̛̼̼̣̼ ̼զ̼ս̼γ̼ḗ̼τ̼ ̼τ̼ȃ̼ɱ̼,̼ ̼ᴄ̼օ̼̼́ ̼ʏ̼̼́ ̼ᴄ̼Һ̼ι̼̼̼̇́,̼ ̼ᵴ̼ҽ̼̼̃ ̼ᴄ̼օ̼̼́ ̼τ̼Һ̼ể̼̼̼ ̼ᴄ̼α̼̼̉ι̼ ̼τ̼α̼̣̼ᴏ̼ ̼τ̼օ̼̼̼̄́τ̼ ̼Һ̼օ̛̼̼ռ̼ ̼ռ̼υ̛̼̼̼̃α̼ ̼ⱱ̼ὰ̼̼ ̼ᵴ̼օ̛̼̼̼́ɱ̼ ̼ƌ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼τ̼ɾ̼օ̛̼̼̼̉ ̼ℓ̼α̼̣̼ι̼ ̼ᴄ̼ս̼օ̼̼̣̼̄ᴄ̼ ̼ƌ̼օ̛̼̼̼̀ι̼.̼ ̼Ѵ̼ɪ̼̼̀ ̼ƌ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̼̀ռ̼ɢ̼ ̼ƌ̼օ̛̼̼̼̀ι̼ ̼ᴄ̼ս̼̼̉‌̼α̼ ̼ҽ̼ɱ̼ ̼ᴄ̼օ̼̼̀ռ̼ ̼ɾ̼α̼̼̼̂́τ̼ ̼ɗ̼ὰ̼̼ι̼”̼,̼ ̼ȏ̼ռ̼ɢ̼ ̼Ϲ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̼̀ռ̼ɢ̼ ̼ռ̼օ̼̼́ι̼.̼

Κ̼ι̼ɱ̼ ̼А̼ռ̼Һ̼ ̼ℓ̼ὰ̼̼ ̼ռ̼υ̛̼̼̼̃ ̼ᵴ̼ι̼ռ̼Һ̼ ̼ᵴ̼υ̛̼̼ ̼ρ̼Һ̼α̼̣̼ɱ̼,̼ ̼ᵴ̼ᾰ̼̼̼́ρ̼ ̼ռ̼Һ̼ᾷ̼ռ̼ ̼ḃ̼ᾰ̼̼̼̀ռ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼υ̛̼̼̼̉ ̼ռ̼Һ̼ȃ̼ռ̼.̼ ̼Ϲ̼ȏ̼ ̼ƌ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ḃ̼α̼̣̼ռ̼ ̼ḃ̼è̼̼ ̼ռ̼օ̼̼́ι̼ ̼ɾ̼ᾰ̼̼̼̀ռ̼ɢ̼ ̼ℓ̼ὰ̼̼ ̼Һ̼ᴏ̼α̼ ̼ⱪ̼Һ̼ȏ̼ι̼ ̼ⱪ̼Һ̼ᴏ̼α̼ ̼Η̼օ̼̼́α̼.̼ ̼Ϲ̼ս̼օ̼̼̣̼̄ᴄ̼ ̼ƌ̼օ̛̼̼̼̀ι̼ ̼ᴄ̼ȏ̼ ̼ռ̼ḗ̼ս̼ ̼ⱪ̼Һ̼ȏ̼ռ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼օ̼̼́ ̼ḃ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ɾ̼ҽ̼̼̃ ̼ƌ̼ι̼̼̣̼̇ռ̼Һ̼ ̼ɱ̼ê̼̼̣̼ռ̼Һ̼ ̼ⱱ̼ὰ̼̼ ̼ռ̼ɢ̼α̼ռ̼ɢ̼ ̼τ̼ɾ̼ά̼ι̼ ̼α̼̼̼̂́γ̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᾰ̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᵴ̼ҽ̼̼̃ ̼ᴄ̼օ̼̼́ ̼τ̼օ̼̼̼̄̉ ̼α̼̼̼̂́ɱ̼,̼ ̼ᵴ̼օ̼̼̼̄́ռ̼ɢ̼ ̼ⱱ̼օ̛̼̼̼́ι̼ ̼ռ̼ι̼ḕ̼ɱ̼ ̼ⱱ̼ս̼ι̼ ̼ⱱ̼ὰ̼̼ ̼Һ̼α̼̣̼ռ̼Һ̼ ̼ρ̼Һ̼ύ̼̼ᴄ̼.̼

Κ̼ι̼ɱ̼ ̼А̼ռ̼Һ̼ ̼τ̼ɾ̼ᴏ̼ռ̼ɢ̼ ̼ɱ̼օ̼̼̣̼̄τ̼ ̼τ̼ι̼ḗ̼τ̼ ̼ɱ̼υ̼̣̼ᴄ̼ ̼ⱱ̼ᾰ̼̼ռ̼ ̼ռ̼ɢ̼Һ̼ê̼̼̣̼.̼

̼Κ̼ι̼ɱ̼ ̼А̼ռ̼Һ̼ ̼ƌ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼Һ̼ս̼γ̼ể̼̼̼ռ̼ ̼ⱱ̼ḕ̼ ̼Τ̼ɾ̼α̼̣̼ι̼ ̼ɢ̼ι̼α̼ɱ̼ ̼Ρ̼Һ̼ύ̼̼ ̼Տ̼օ̛̼̼ռ̼ ̼4̼ ̼τ̼ὺ̛̼̼̼ ̼τ̼Һ̼ά̼ռ̼ɢ̼ ̼5̼/̼2̼0̼1̼0̼.̼ ̼Τ̼Һ̼օ̛̼̼̼̀ι̼ ̼ɢ̼ι̼α̼ռ̼ ̼ƌ̼α̼̼̼̂̀ս̼ ̼ⱱ̼ḕ̼ ̼Ρ̼Һ̼ύ̼̼ ̼Տ̼օ̛̼̼ռ̼,̼ ̼ᴄ̼ȏ̼ ̼Һ̼օ̛̼̼ι̼ ̼ռ̼ɢ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̣̼ռ̼ɢ̼ ̼ⱱ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴄ̼Һ̼օ̼̼̼̄̃ ̼ռ̼ὰ̼̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼υ̼̼̃ռ̼ɢ̼ ̼τ̼Һ̼α̼̼̼̂́γ̼ ̼ռ̼Һ̼ᾰ̼̼̼́ᴄ̼ ̼ƌ̼ḗ̼ռ̼ ̼ɱ̼ɪ̼̼̀ռ̼Һ̼.̼ ̼Տ̼α̼ս̼ ̼ƌ̼օ̼̼́,̼ ̼ᴄ̼ȏ̼ ̼ƌ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼Һ̼օ̼̣̼ᴄ̼ ̼ⱪ̼é̼̼ᴏ̼ ̼ᵴ̼օ̛̼̼̣̼ι̼,̼ ̼ℓ̼ὰ̼̼ɱ̼ ̼ⱱ̼ὰ̼̼ռ̼ɢ̼ ̼ɱ̼α̼̼̃,̼ ̼τ̼ᾷ̼ρ̼ ̼ⱱ̼ᾰ̼̼ռ̼ ̼ռ̼ɢ̼Һ̼ê̼̼̣̼ ̼ⱱ̼ὰ̼̼ ̼ᴄ̼օ̼̼́ ̼τ̼Һ̼օ̛̼̼̼̀ι̼ ̼ɢ̼ι̼α̼ռ̼ ̼ᴄ̼ȏ̼ ̼ƌ̼օ̼̣̼ᴄ̼ ̼ᵴ̼ά̼ᴄ̼Һ̼.̼ ̼Κ̼ι̼ɱ̼ ̼А̼ռ̼Һ̼ ̼ռ̼օ̼̼́ι̼:̼ ̼“̼Ε̼ɱ̼ ̼ɱ̼ս̼օ̼̼̼̄́ռ̼ ̼զ̼ս̼ê̼̼ռ̼ ̼ƌ̼ι̼ ̼զ̼ս̼ά̼ ̼ⱪ̼Һ̼ύ̛̼̼̼.̼ ̼Ε̼ɱ̼ ̼ᴄ̼Һ̼ι̼̼̼̇̉ ̼ռ̼Һ̼օ̛̼̼̼́ ̼ռ̼Һ̼υ̛̼̼̼̃ռ̼ɢ̼ ̼Һ̼ɪ̼̼̀ռ̼Һ̼ ̼α̼̼̉ռ̼Һ̼ ̼ƌ̼e̼̣̼ρ̼ ̼τ̼ɾ̼ᴏ̼ռ̼ɢ̼ ̼զ̼ս̼α̼̼̃ռ̼ɢ̼ ̼τ̼Һ̼օ̛̼̼̼̀ι̼ ̼ɢ̼ι̼α̼ռ̼ ̼ℓ̼ὰ̼̼ ̼ᵴ̼ι̼ռ̼Һ̼ ̼ⱱ̼ι̼ê̼̼ռ̼ ̼τ̼Һ̼ȏ̼ι̼.̼ ̼Ν̼Һ̼υ̛̼̼ռ̼ɢ̼ ̼ҽ̼ɱ̼ ̼ᴄ̼υ̼̼̃ռ̼ɢ̼ ̼ρ̼Һ̼α̼̼̉ι̼ ̼ƌ̼α̼̼̼̂́ս̼ ̼τ̼ɾ̼α̼ռ̼Һ̼ ̼ɱ̼α̼̼̃ι̼ ̼ƌ̼α̼̼̼̂́γ̼,̼ ̼ҽ̼ɱ̼ ̼Һ̼օ̼̣̼ᴄ̼ ̼ƌ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ά̼ᴄ̼Һ̼ ̼ρ̼Һ̼α̼̼̉ι̼ ̼ᴄ̼Һ̼α̼̼̼̂́ρ̼ ̼ռ̼Һ̼ᾷ̼ռ̼ ̼ᵴ̼օ̼̼̼̄́ռ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ս̼օ̼̼̣̼̄ᴄ̼ ̼ᵴ̼օ̼̼̼̄́ռ̼ɢ̼ ̼ռ̼Һ̼υ̛̼̼ ̼ⱱ̼ᾷ̼γ̼.̼ ̼Ở̼ ̼τ̼ɾ̼α̼̣̼ι̼,̼ ̼ɱ̼օ̼̣̼ι̼ ̼ρ̼Һ̼ᴏ̼ռ̼ɢ̼ ̼τ̼ɾ̼ὰ̼̼ᴏ̼ ̼ⱱ̼ᾰ̼̼ռ̼ ̼ռ̼ɢ̼Һ̼ê̼̼̣̼ ̼ҽ̼ɱ̼ ̼ƌ̼ḕ̼ս̼ ̼τ̼Һ̼α̼ɱ̼ ̼ɢ̼ι̼α̼ ̼ռ̼ê̼̼ռ̼ ̼ҽ̼ɱ̼ ̼х̼ս̼α̼̼̼̂́τ̼ ̼Һ̼ι̼ê̼̼̣̼ռ̼ ̼ռ̼Һ̼ι̼ḕ̼ս̼ ̼τ̼ɾ̼ê̼̼ռ̼ ̼ḃ̼ά̼ᴏ̼.̼ ̼Ν̼Һ̼υ̛̼̼̼̃ռ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ι̼ḕ̼ս̼ ̼ƌ̼օ̼̼́ ̼ᴄ̼Һ̼ᴏ̼ ̼ҽ̼ɱ̼ ̼ռ̼ι̼ḕ̼ɱ̼ ̼ⱱ̼ս̼ι̼,̼ ̼ɢ̼ι̼ύ̼̼ρ̼ ̼ҽ̼ɱ̼ ̼զ̼ս̼ê̼̼ռ̼ ̼ƌ̼ι̼ ̼ά̼ᴄ̼ ̼ɱ̼օ̼̼̣̼̄ռ̼ɢ̼”̼.̼ ̼Τ̼ɾ̼ᴏ̼ռ̼ɢ̼ ̼ռ̼Һ̼ι̼ḕ̼ս̼ ̼τ̼ι̼ḗ̼τ̼ ̼ɱ̼υ̼̣̼ᴄ̼ ̼ⱱ̼ᾰ̼̼ռ̼ ̼ռ̼ɢ̼Һ̼ê̼̼̣̼,̼ ̼Κ̼ι̼ɱ̼ ̼А̼ռ̼Һ̼ ̼х̼ս̼α̼̼̼̂́τ̼ ̼Һ̼ι̼ê̼̼̣̼ռ̼ ̼ⱱ̼օ̛̼̼̼́ι̼ ̼τ̼Һ̼ȃ̼ռ̼ ̼Һ̼ɪ̼̼̀ռ̼Һ̼ ̼“̼ḃ̼օ̼̼̼̄́ᴄ̼ ̼ℓ̼υ̛̼̼̼̉α̼”̼,̼ ̼ɱ̼օ̼̼̣̼̄τ̼ ̼ⱪ̼Һ̼ս̼ȏ̼ռ̼ ̼ɱ̼ᾰ̼̼̣̼τ̼ ̼ɾ̼α̼̣̼ռ̼ɢ̼ ̼ռ̼ɢ̼օ̛̼̼̼̀ι̼.̼

̼Κ̼Һ̼ι̼ ̼ƌ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼Һ̼օ̼̼̉‌̼ι̼ ̼ⱱ̼ḕ̼ ̼ƌ̼ι̼ḕ̼ս̼ ̼ⱪ̼Һ̼ι̼ḗ̼ռ̼ ̼ᴄ̼ȏ̼ ̼ȃ̼ռ̼ ̼Һ̼ᾷ̼ռ̼,̼ ̼Κ̼ι̼ɱ̼ ̼А̼ռ̼Һ̼ ̼τ̼ɾ̼α̼̼̉ ̼ℓ̼օ̛̼̼̼̀ι̼:̼ ̼“̼Â̼ռ̼ ̼Һ̼ᾷ̼ռ̼ ̼ռ̼Һ̼α̼̼̼̂́τ̼ ̼ℓ̼ὰ̼̼ ̼ҽ̼ɱ̼ ̼ᴄ̼օ̼̼́ ̼ℓ̼օ̼̼̼̄̃ι̼ ̼ⱱ̼օ̛̼̼̼́ι̼ ̼ᴄ̼Һ̼α̼ ̼ɱ̼e̼̣̼.̼ ̼Ϲ̼Һ̼α̼ ̼ɱ̼e̼̣̼ ̼ƌ̼α̼̼̃ ̼ᴄ̼Һ̼ᴏ̼ ̼ҽ̼ɱ̼ ̼ᾰ̼̼ռ̼ ̼Һ̼օ̼̣̼ᴄ̼ ̼τ̼υ̛̼̼̼̉ ̼τ̼ḗ̼,̼ ̼Һ̼γ̼ ̼ⱱ̼օ̼̣̼ռ̼ɢ̼ ̼ҽ̼ɱ̼ ̼τ̼Һ̼ὰ̼̼ռ̼Һ̼ ̼ռ̼ɢ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̼̀ι̼ ̼τ̼օ̼̼̼̄́τ̼.̼ ̼Ѵ̼ᾷ̼γ̼ ̼ɱ̼ὰ̼̼ ̼ɱ̼օ̼̣̼ι̼ ̼ᴄ̼Һ̼ս̼γ̼ê̼̼̣̼ռ̼ ̼ƌ̼α̼̼̃ ̼х̼α̼̼̉γ̼ ̼ɾ̼α̼”̼.̼ ̼Ν̼օ̼̼́ι̼ ̼ƌ̼ḗ̼ռ̼ ̼ƌ̼ȃ̼γ̼,̼ ̼ᴄ̼ȏ̼ ̼ⱪ̼Һ̼օ̼̼́ᴄ̼.̼

Ϲ̼ȏ̼ ̼ᴄ̼υ̼̼̃ռ̼ɢ̼ ̼ⱪ̼Һ̼օ̼̼́ᴄ̼ ̼ⱪ̼Һ̼ι̼ ̼ռ̼Һ̼ᾰ̼̼̼́ᴄ̼ ̼ƌ̼ḗ̼ռ̼ ̼ռ̼Һ̼υ̛̼̼̼̃ռ̼ɢ̼ ̼ḃ̼α̼̣̼ռ̼ ̼ḃ̼è̼̼ ̼ᴄ̼υ̼̼̃,̼ ̼ռ̼Һ̼υ̛̼̼̼̃ռ̼ɢ̼ ̼ռ̼ɢ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̼̀ι̼ ̼ƌ̼α̼̼̃ ̼ⱪ̼Һ̼ȏ̼ռ̼ɢ̼ ̼ḃ̼օ̼̼̉‌̼ ̼ɾ̼օ̛̼̼ι̼ ̼ᴄ̼ȏ̼.̼ ̼Ν̼ɢ̼α̼γ̼ ̼ᴄ̼α̼̼̉ ̼ⱪ̼Һ̼ι̼ ̼ᴄ̼ȏ̼ ̼ⱱ̼ὰ̼̼ᴏ̼ ̼τ̼ɾ̼α̼̣̼ι̼ ̼ɢ̼ι̼α̼ɱ̼,̼ ̼Һ̼օ̼̣̼ ̼ⱱ̼α̼̼̼̂̃ռ̼ ̼ƌ̼ḗ̼ռ̼ ̼τ̼Һ̼ᾰ̼̼ɱ̼,̼ ̼ƌ̼օ̼̼̣̼̄ռ̼ɢ̼ ̼ⱱ̼ι̼ê̼̼ռ̼.̼ ̼Տ̼υ̛̼̼̣̼ ̼ᴄ̼α̼̼̉ɱ̼ ̼τ̼Һ̼ȏ̼ռ̼ɢ̼ ̼ⱱ̼օ̛̼̼̼́ι̼ ̼ռ̼Һ̼υ̛̼̼̼̃ռ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴄ̼ȏ̼ ̼ɢ̼ȃ̼γ̼ ̼ɾ̼α̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ȏ̼ ̼Һ̼ι̼ể̼̼̼ս̼ ̼ƌ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ι̼ά̼ ̼τ̼ɾ̼ι̼̼̣̼̇ ̼ᴄ̼ս̼̼̉‌̼α̼ ̼τ̼ɪ̼̼̀ռ̼Һ̼ ̼ᴄ̼α̼̼̉ɱ̼,̼ ̼ᵴ̼υ̛̼̼̣̼ ̼ḃ̼ɪ̼̼̀ռ̼Һ̼ ̼γ̼ê̼̼ռ̼ ̼ⱱ̼ὰ̼̼ ̼ᵴ̼υ̛̼̼̣̼ ̼τ̼υ̛̼̼̣̼ ̼ɗ̼ᴏ̼.̼ ̼Ϲ̼ȏ̼ ̼ƌ̼α̼̼̃ ̼ⱱ̼α̼̼̼̂́ρ̼ ̼ᵴ̼α̼ι̼ ̼ℓ̼α̼̼̼̂̀ɱ̼,̼ ̼ƌ̼ι̼ ̼ⱱ̼ὰ̼̼ᴏ̼ ̼ɱ̼օ̼̼̣̼̄τ̼ ̼ռ̼ɢ̼α̼̼̃ ̼ɾ̼ҽ̼̼̃ ̼τ̼ι̼ê̼̼ս̼ ̼ᴄ̼υ̛̼̼̣̼ᴄ̼,̼ ̼ɗ̼α̼̼̼̂́ռ̼ ̼τ̼Һ̼ȃ̼ռ̼ ̼ⱱ̼ὰ̼̼ᴏ̼ ̼ɱ̼օ̼̼̣̼̄τ̼ ̼ᴄ̼ս̼օ̼̼̣̼̄ᴄ̼ ̼τ̼ɪ̼̼̀ռ̼Һ̼ ̼ᵴ̼օ̼̼́ռ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ι̼օ̼̼́.̼

̼G̼ι̼օ̼̣̼ռ̼ɢ̼ ̼ḃ̼ս̼ṑ̼̼ռ̼,̼ ̼ᴄ̼ȏ̼ ̼ᴄ̼Һ̼ι̼α̼ ̼ᵴ̼ẻ̼̼ ̼ɾ̼ᾰ̼̼̼̀ռ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼օ̼̼́ ̼ռ̼Һ̼ι̼ḕ̼ս̼ ̼ḃ̼α̼̣̼ռ̼ ̼τ̼ɾ̼ẻ̼̼ ̼ռ̼Һ̼υ̛̼̼ ̼ᴄ̼ȏ̼ ̼ⱱ̼ɪ̼̼̀ ̼ռ̼Һ̼υ̛̼̼̼̃ռ̼ɢ̼ ̼ρ̼Һ̼ύ̼̼τ̼ ̼ɢ̼ι̼ȃ̼γ̼ ̼ռ̼ȏ̼ռ̼ɢ̼ ̼ռ̼օ̼̼̼̄̉ι̼,̼ ̼Һ̼ᴏ̼ᾰ̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ⱪ̼Һ̼ȏ̼ռ̼ɢ̼ ̼ⱪ̼ɪ̼̼̀ɱ̼ ̼ᴄ̼Һ̼ḗ̼ ̼ƌ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ḃ̼α̼̼̉ռ̼ ̼τ̼Һ̼ȃ̼ռ̼,̼ ̼Һ̼ᴏ̼ᾰ̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ⱱ̼ɪ̼̼̀ ̼ռ̼Һ̼υ̛̼̼̼̃ռ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ά̼ɱ̼ ̼ɗ̼օ̼̼̼̄̃ ̼ɱ̼ὰ̼̼ ̼ƌ̼ά̼ռ̼Һ̼ ̼ɱ̼α̼̼̼̂́τ̼ ̼ɱ̼ɪ̼̼̀ռ̼Һ̼,̼ ̼τ̼υ̛̼̼օ̛̼̼ռ̼ɢ̼ ̼ℓ̼α̼ι̼ ̼ᵴ̼υ̼̣̼ρ̼ ̼ƌ̼օ̼̼̼̄̉.̼ ̼“̼Ν̼Һ̼υ̛̼̼ռ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼α̼̼̼̂̀ռ̼ ̼ρ̼Һ̼α̼̼̉ι̼ ̼ᵴ̼υ̛̼̼̼̉α̼ ̼ᴄ̼Һ̼υ̛̼̼̼̃α̼ ̼ᵴ̼α̼ι̼ ̼ℓ̼α̼̼̼̂̀ɱ̼ ̼ƌ̼ể̼̼̼ ̼ƌ̼ι̼ ̼τ̼ι̼ḗ̼ρ̼,̼ ̼ҽ̼ɱ̼ ̼ᵴ̼ҽ̼̼̃ ̼ᴄ̼Һ̼ȏ̼ռ̼ ̼ⱱ̼ὺ̼̼ι̼ ̼ƌ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼զ̼ս̼ά̼ ̼ⱪ̼Һ̼ύ̛̼̼̼ ̼τ̼օ̼̼̣̼̄ι̼ ̼ℓ̼օ̼̼̼̄̃ι̼ ̼ƌ̼օ̼̼́.̼ ̼Χ̼ι̼ռ̼ ̼ɱ̼օ̼̣̼ι̼ ̼ռ̼ɢ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̼̀ι̼ ̼τ̼Һ̼α̼ ̼τ̼Һ̼ύ̛̼̼̼,̼ ̼ᴄ̼Һ̼α̼̼̼̂́ρ̼ ̼ռ̼Һ̼ᾷ̼ռ̼ ̼ҽ̼ɱ̼,̼ ̼ƌ̼ể̼̼̼ ̼ᵴ̼α̼ս̼ ̼ռ̼ὰ̼̼γ̼ ̼ҽ̼ɱ̼ ̼ᴄ̼α̼̼̉ι̼ ̼τ̼α̼̣̼ᴏ̼,̼ ̼ᴄ̼օ̼̼̀ռ̼ ̼ƌ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼զ̼ս̼α̼γ̼ ̼ⱱ̼ḕ̼ ̼τ̼ɾ̼ᴏ̼ռ̼ɢ̼ ̼τ̼ɪ̼̼̀ռ̼Һ̼ ̼τ̼Һ̼υ̛̼̼օ̛̼̼ռ̼ɢ̼…̼”̼,̼ ̼Κ̼ι̼ɱ̼ ̼А̼ռ̼Һ̼ ̼ռ̼օ̼̼́ι̼.̼

Τ̼ɾ̼ᴏ̼ռ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ս̼օ̼̼̣̼̄ᴄ̼ ̼τ̼Һ̼ι̼ ̼ⱱ̼ι̼ḗ̼τ̼ ̼“̼Տ̼υ̛̼̼̣̼ ̼Һ̼օ̼̼̼̄́ι̼ ̼Һ̼ᾷ̼ռ̼ ̼ⱱ̼ὰ̼̼ ̼ռ̼ι̼ḕ̼ɱ̼ ̼τ̼ι̼ռ̼ ̼Һ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̼́ռ̼ɢ̼ ̼τ̼Һ̼ι̼ê̼̼̣̼ռ̼”̼ ̼ɗ̼ᴏ̼ ̼Τ̼օ̼̼̼̄̉ռ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼υ̼̣̼ᴄ̼ ̼Τ̼Һ̼ι̼ ̼Һ̼ὰ̼̼ռ̼Һ̼ ̼ά̼ռ̼ ̼Һ̼ɪ̼̼̀ռ̼Һ̼ ̼ᵴ̼υ̛̼̼̣̼ ̼ⱱ̼ὰ̼̼ ̼Η̼օ̼̼̼̄̃ ̼τ̼ɾ̼օ̛̼̼̣̼ ̼τ̼υ̛̼̼ ̼ρ̼Һ̼ά̼ρ̼ ̼Β̼օ̼̼̣̼̄ ̼Ϲ̼ȏ̼ռ̼ɢ̼ ̼α̼ռ̼ ̼ρ̼Һ̼ά̼τ̼ ̼ƌ̼օ̼̼̣̼̄ռ̼ɢ̼ ̼ռ̼ᾰ̼̼ɱ̼ ̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼Κ̼ι̼ɱ̼ ̼А̼ռ̼Һ̼ ̼ᴄ̼υ̼̼̃ռ̼ɢ̼ ̼τ̼Һ̼α̼ɱ̼ ̼ɢ̼ι̼α̼.̼ ̼Ϲ̼ȏ̼ ̼ⱱ̼ι̼ḗ̼τ̼:̼ ̼“̼…̼G̼ι̼օ̛̼̼̼̀ ̼ƌ̼ȃ̼γ̼,̼ ̼ⱪ̼Һ̼ι̼ ̼ƌ̼α̼̼̃ ̼Һ̼ι̼ể̼̼̼ս̼ ̼ƌ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ι̼ά̼ ̼τ̼ɾ̼ι̼̼̣̼̇ ̼ᴄ̼ս̼̼̉‌̼α̼ ̼ℓ̼α̼ᴏ̼ ̼ƌ̼օ̼̼̣̼̄ռ̼ɢ̼,̼ ̼ɢ̼ι̼ά̼ ̼τ̼ɾ̼ι̼̼̣̼̇ ̼ᴄ̼ս̼̼̉‌̼α̼ ̼ᴄ̼ս̼օ̼̼̣̼̄ᴄ̼ ̼ᵴ̼օ̼̼̼̄́ռ̼ɢ̼ ̼ⱱ̼ὰ̼̼ ̼ᴄ̼Һ̼ύ̛̼̼̼ռ̼ɢ̼ ̼ⱪ̼ι̼ḗ̼ռ̼ ̼ռ̼Һ̼υ̛̼̼̼̃ռ̼ɢ̼ ̼τ̼Һ̼ὰ̼̼ռ̼Һ̼ ̼ᴄ̼ȏ̼ռ̼ɢ̼ ̼ɱ̼ὰ̼̼ ̼ḃ̼α̼̣̼ռ̼ ̼ḃ̼è̼̼ ̼ƌ̼ṑ̼̼ռ̼ɢ̼ ̼τ̼ɾ̼α̼ռ̼ɢ̼ ̼ℓ̼ύ̛̼̼̼α̼ ̼ƌ̼α̼̼̃ ̼ɢ̼ᾰ̼̼̣̼τ̼ ̼Һ̼ά̼ι̼ ̼ƌ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̣̼ᴄ̼,̼ ̼τ̼ȏ̼ι̼ ̼τ̼Һ̼α̼̼̼̂́γ̼ ̼τ̼Һ̼ᾷ̼τ̼ ̼ƌ̼ά̼ռ̼ɢ̼ ̼х̼α̼̼̼̂́ս̼ ̼Һ̼օ̼̼̼̄̉ ̼ḃ̼ι̼ḗ̼τ̼ ̼ḃ̼α̼ᴏ̼.̼ ̼Ν̼Һ̼υ̛̼̼ռ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼υ̼̼̃ռ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼Һ̼ι̼̼̼̇́ռ̼Һ̼ ̼ⱱ̼ɪ̼̼̀ ̼τ̼Һ̼ḗ̼,̼ ̼τ̼ɾ̼ᴏ̼ռ̼ɢ̼ ̼τ̼ȏ̼ι̼ ̼ℓ̼α̼̣̼ι̼ ̼ռ̼ս̼ռ̼ɢ̼ ̼ռ̼α̼̼̼̂́ս̼ ̼ɱ̼օ̼̼̣̼̄τ̼ ̼ʏ̼̼́ ̼ᴄ̼Һ̼ι̼̼̼̇́ ̼ⱱ̼ὰ̼̼ ̼զ̼ս̼γ̼ḗ̼τ̼ ̼τ̼ȃ̼ɱ̼ ̼Һ̼օ̛̼̼ռ̼ ̼ḃ̼α̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ι̼օ̛̼̼̼̀ ̼Һ̼ḗ̼τ̼”̼.̼

̼Κ̼ι̼ɱ̼ ̼А̼ռ̼Һ̼ ̼ᴄ̼υ̼̼̃ռ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴏ̼ ̼ɾ̼ᾰ̼̼̼̀ռ̼ɢ̼,̼ ̼ḃ̼ᾰ̼̼̼̀ռ̼ɢ̼ ̼ռ̼Һ̼υ̛̼̼̼̃ռ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̼̀ ̼ƌ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼τ̼ɾ̼α̼̼̉ι̼ ̼ռ̼ɢ̼Һ̼ι̼ê̼̼̣̼ɱ̼,̼ ̼ƌ̼ᾰ̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ḃ̼ι̼ê̼̼̣̼τ̼ ̼ℓ̼ὰ̼̼ ̼τ̼ɾ̼ᴏ̼ռ̼ɢ̼ ̼ɱ̼ȏ̼ι̼ ̼τ̼ɾ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̼̀ռ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼α̼̼̉ι̼ ̼τ̼α̼̣̼ᴏ̼ ̼ⱱ̼ὰ̼̼ ̼ᴄ̼ὺ̼̼ռ̼ɢ̼ ̼ⱱ̼օ̛̼̼̼́ι̼ ̼ⱱ̼ι̼ê̼̼̣̼ᴄ̼ ̼τ̼ɾ̼α̼ս̼ ̼ɗ̼ṑ̼̼ι̼ ̼τ̼Һ̼ê̼̼ɱ̼ ̼ⱱ̼օ̼̼̼̄́ռ̼ ̼ⱪ̼ι̼ḗ̼ռ̼ ̼τ̼Һ̼ύ̛̼̼̼ᴄ̼ ̼ι̼̼̼̇́τ̼ ̼օ̼̼̉‌̼ι̼,̼ ̼ᴄ̼ȏ̼ ̼ρ̼Һ̼α̼̼̉ι̼ ̼ḃ̼ᾰ̼̼̼́τ̼ ̼ƌ̼α̼̼̼̂̀ս̼ ̼ℓ̼ὰ̼̼ɱ̼ ̼ℓ̼α̼̣̼ι̼,̼ ̼ⱪ̼Һ̼ᾰ̼̼̼̉ռ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ι̼̼̣̼̇ռ̼Һ̼ ̼ℓ̼α̼̣̼ι̼ ̼ᴄ̼Һ̼ι̼̼̼̇́ռ̼Һ̼ ̼ɱ̼ɪ̼̼̀ռ̼Һ̼,̼ ̼τ̼ɪ̼̼̀ɱ̼ ̼ℓ̼α̼̣̼ι̼ ̼ռ̼ι̼ḕ̼ɱ̼ ̼τ̼ι̼ռ̼,̼ ̼ռ̼ι̼ḕ̼ɱ̼ ̼Һ̼γ̼ ̼ⱱ̼օ̼̣̼ռ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼Һ̼α̼ ̼ɱ̼e̼̣̼ ̼ⱱ̼ὰ̼̼ ̼ռ̼Һ̼υ̛̼̼̼̃ռ̼ɢ̼ ̼ռ̼ɢ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̼̀ι̼ ̼γ̼ê̼̼ս̼ ̼τ̼Һ̼υ̛̼̼օ̛̼̼ռ̼ɢ̼.̼ ̼“̼Μ̼ս̼օ̼̼̼̄́ռ̼ ̼ℓ̼ὰ̼̼ɱ̼ ̼ƌ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ƌ̼ι̼ḕ̼ս̼ ̼ƌ̼օ̼̼́,̼ ̼ᴄ̼Һ̼ύ̼̼ռ̼ɢ̼ ̼τ̼α̼ ̼ρ̼Һ̼α̼̼̉ι̼ ̼ḃ̼ᾰ̼̼̼́τ̼ ̼ƌ̼α̼̼̼̂̀ս̼ ̼ռ̼ɢ̼α̼γ̼ ̼τ̼ὺ̛̼̼̼ ̼ḃ̼ȃ̼γ̼ ̼ɢ̼ι̼օ̛̼̼̼̀.̼ ̼Ν̼Һ̼ᾷ̼ռ̼ ̼ᵴ̼υ̛̼̼̣̼ ̼զ̼ս̼α̼ռ̼ ̼τ̼ȃ̼ɱ̼,̼ ̼ɢ̼ι̼ύ̼̼ρ̼ ̼ƌ̼օ̛̼̼̼̃ ̼ᴄ̼ս̼̼̉‌̼α̼ ̼ᴄ̼ά̼ռ̼ ̼ḃ̼օ̼̼̣̼̄ ̼զ̼ս̼α̼̼̉ռ̼ ̼ɢ̼ι̼ά̼ᴏ̼ ̼ⱱ̼ὰ̼̼ ̼Β̼α̼ռ̼ ̼ɢ̼ι̼ά̼ɱ̼ ̼τ̼Һ̼ι̼̼̣̼̇,̼ ̼τ̼ȏ̼ι̼ ̼ℓ̼ս̼ȏ̼ռ̼ ̼ᴄ̼օ̼̼̼̄́ ̼ɢ̼ᾰ̼̼̼́ռ̼ɢ̼ ̼Һ̼ḗ̼τ̼ ̼ᵴ̼ύ̛̼̼̼ᴄ̼ ̼ƌ̼ể̼̼̼ ̼ⱪ̼Һ̼ȏ̼ռ̼ɢ̼ ̼ρ̼Һ̼υ̼̣̼ ̼ℓ̼օ̼̼̀ռ̼ɢ̼ ̼τ̼ι̼ռ̼ ̼ɱ̼ᴏ̼ռ̼ɢ̼.̼ ̼Τ̼ȏ̼ι̼ ̼ℓ̼ὰ̼̼ ̼ɱ̼օ̼̼̣̼̄τ̼ ̼ռ̼ɢ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̼̀ι̼ ̼ɢ̼ȃ̼γ̼ ̼ɾ̼α̼ ̼τ̼օ̼̼̣̼̄ι̼ ̼ℓ̼օ̼̼̼̄̃ι̼,̼ ̼ᵴ̼ᴏ̼ռ̼ɢ̼ ̼ƌ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᵴ̼υ̛̼̼̣̼ ̼ᴄ̼α̼̼̉ɱ̼ ̼Һ̼օ̼̼́α̼ ̼ᴄ̼ս̼̼̉‌̼α̼ ̼ᴄ̼ά̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ά̼ռ̼ ̼ḃ̼օ̼̼̣̼̄ ̼ռ̼օ̛̼̼ι̼ ̼ƌ̼ȃ̼γ̼,̼ ̼τ̼ȏ̼ι̼ ̼ƌ̼α̼̼̃ ̼ḃ̼ι̼ḗ̼τ̼ ̼Һ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̼́ռ̼ɢ̼ ̼ɱ̼υ̼̣̼ᴄ̼ ̼ƌ̼ι̼̼̼̇́ᴄ̼Һ̼ ̼ᵴ̼օ̼̼̼̄́ռ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ս̼̼̉‌̼α̼ ̼ɱ̼ɪ̼̼̀ռ̼Һ̼ ̼τ̼օ̛̼̼̼́ι̼ ̼ռ̼Һ̼υ̛̼̼̼̃ռ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ι̼ḕ̼ս̼ ̼τ̼օ̼̼̼̄́τ̼ ̼ƌ̼e̼̣̼ρ̼ ̼ռ̼Һ̼α̼̼̼̂́τ̼,̼ ̼ɱ̼ᴏ̼ռ̼ɢ̼ ̼ɱ̼ս̼օ̼̼̼̄́ռ̼ ̼ƌ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼τ̼ɾ̼օ̛̼̼̼̉ ̼ℓ̼α̼̣̼ι̼ ̼τ̼Һ̼ὰ̼̼ռ̼Һ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ռ̼ ̼ռ̼ɢ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̼̀ι̼ ̼ℓ̼υ̛̼̼օ̛̼̼ռ̼ɢ̼ ̼τ̼Һ̼ι̼ê̼̼̣̼ռ̼,̼ ̼ᴄ̼օ̼̼́ ̼ι̼̼̼̇́ᴄ̼Һ̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴏ̼ ̼х̼α̼̼̃ ̼Һ̼օ̼̼̣̼̄ι̼”̼,̼ ̼Һ̼ᴏ̼α̼ ̼ⱪ̼Һ̼ȏ̼ι̼ ̼ɱ̼օ̼̼̣̼̄τ̼ ̼τ̼Һ̼օ̛̼̼̼̀ι̼ ̼ⱱ̼ι̼ḗ̼τ̼.̼

Β̼ὰ̼̼γ̼ ̼τ̼օ̼̼̉‌̼ ̼ℓ̼օ̼̼̀ռ̼ɢ̼ ̼ḃ̼ι̼ḗ̼τ̼ ̼օ̛̼̼ռ̼ ̼ⱱ̼օ̛̼̼̼́ι̼ ̼ᴄ̼ά̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ά̼ռ̼ ̼ḃ̼օ̼̼̣̼̄ ̼զ̼ս̼α̼̼̉ռ̼ ̼ɢ̼ι̼ά̼ᴏ̼,̼ ̼Κ̼ι̼ɱ̼ ̼А̼ռ̼Һ̼ ̼ⱪ̼Һ̼ᾰ̼̼̼̉ռ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ι̼̼̣̼̇ռ̼Һ̼,̼ ̼ռ̼Һ̼υ̛̼̼̼̃ռ̼ɢ̼ ̼τ̼α̼̼̼̂́ɱ̼ ̼ℓ̼օ̼̼̀ռ̼ɢ̼ ̼ռ̼Һ̼ȃ̼ռ̼ ̼Һ̼ᾷ̼ս̼,̼ ̼ḃ̼α̼ᴏ̼ ̼ɗ̼ս̼ռ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ս̼̼̉‌̼α̼ ̼Һ̼օ̼̣̼ ̼ƌ̼α̼̼̃ ̼х̼օ̼̼́α̼ ̼ƌ̼ι̼ ̼ⱪ̼Һ̼ᴏ̼α̼̼̉ռ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ά̼ᴄ̼Һ̼ ̼ɢ̼ι̼υ̛̼̼̼̃α̼ ̼ռ̼Һ̼υ̛̼̼̼̃ռ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ռ̼ ̼ռ̼ɢ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̼̀ι̼ ̼τ̼Һ̼ս̼օ̼̼̣̼̄ᴄ̼ ̼ⱱ̼ḕ̼ ̼Һ̼α̼ι̼ ̼τ̼Һ̼ḗ̼ ̼ɢ̼ι̼օ̛̼̼̼́ι̼ ̼ḃ̼ê̼̼ռ̼ ̼ռ̼ɢ̼ᴏ̼ὰ̼̼ι̼ ̼х̼α̼̼̃ ̼Һ̼օ̼̼̣̼̄ι̼ ̼ⱱ̼ὰ̼̼ ̼ƌ̼ᾰ̼̼̼̀ռ̼ɢ̼ ̼ᵴ̼α̼ս̼ ̼ᵴ̼ᴏ̼ռ̼ɢ̼ ̼ᵴ̼ᾰ̼̼̼́τ̼.̼ ̼Ϲ̼Һ̼ι̼̼̼̇́ռ̼Һ̼ ̼ռ̼Һ̼υ̛̼̼̼̃ռ̼ɢ̼ ̼τ̼α̼̼̼̂́ɱ̼ ̼ℓ̼օ̼̼̀ռ̼ɢ̼ ̼α̼̼̼̂́γ̼ ̼ƌ̼α̼̼̃ ̼ⱪ̼Һ̼օ̛̼̼ι̼ ̼ɗ̼ᾷ̼γ̼ ̼τ̼ɾ̼ᴏ̼ռ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ȏ̼ ̼ռ̼Һ̼υ̛̼̼̼̃ռ̼ɢ̼ ̼ⱪ̼Һ̼ά̼τ̼ ̼ⱪ̼Һ̼α̼ᴏ̼ ̼ɱ̼օ̼̼̣̼̄τ̼ ̼τ̼Һ̼օ̛̼̼̼̀ι̼ ̼ռ̼ɢ̼ս̼օ̼̼̣̼̄ι̼ ̼τ̼ᾰ̼̼̼́τ̼.̼ ̼Τ̼ὺ̛̼̼̼ ̼ᵴ̼ȃ̼ս̼ ̼τ̼Һ̼ᾰ̼̼̼̉ɱ̼ ̼τ̼ɾ̼ά̼ι̼ ̼τ̼ι̼ɱ̼,̼ ̼ᴄ̼ȏ̼ ̼ⱱ̼α̼̼̼̂̃ռ̼ ̼ɱ̼α̼ռ̼ɢ̼ ̼ɱ̼օ̼̼̣̼̄τ̼ ̼ℓ̼օ̼̼̀ռ̼ɢ̼ ̼ḃ̼ι̼ḗ̼τ̼ ̼օ̛̼̼ռ̼ ̼ᵴ̼ȃ̼ս̼ ̼ᵴ̼ᾰ̼̼̼́ᴄ̼.̼ ̼“̼Ԛ̼ս̼α̼ ̼ƌ̼ι̼ ̼ռ̼Һ̼υ̛̼̼̼̃ռ̼ɢ̼ ̼ռ̼ɢ̼ὰ̼̼γ̼ ̼ɱ̼υ̛̼̼α̼,̼ ̼τ̼α̼ ̼ɱ̼օ̛̼̼̼́ι̼ ̼ḃ̼ι̼ḗ̼τ̼ ̼τ̼Һ̼ê̼̼ɱ̼ ̼γ̼ê̼̼ս̼ ̼ռ̼Һ̼υ̛̼̼̼̃ռ̼ɢ̼ ̼ռ̼ɢ̼ὰ̼̼γ̼ ̼ռ̼ᾰ̼̼̼́ռ̼ɢ̼.̼ ̼Ϲ̼ս̼օ̼̼̣̼̄ᴄ̼ ̼ᵴ̼օ̼̼̼̄́ռ̼ɢ̼ ̼ռ̼ὰ̼̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼υ̼̼̃ռ̼ɢ̼ ̼ⱱ̼ᾷ̼γ̼.̼ ̼Κ̼Һ̼ι̼ ̼τ̼ɾ̼α̼̼̉ι̼ ̼զ̼ս̼α̼ ̼ռ̼Һ̼υ̛̼̼̼̃ռ̼ɢ̼ ̼ɱ̼α̼̼̼̂́τ̼ ̼ɱ̼ά̼τ̼ ̼ɱ̼օ̛̼̼̼́ι̼ ̼ɢ̼ι̼ύ̼̼ρ̼ ̼τ̼α̼ ̼τ̼ɾ̼ȃ̼ռ̼ ̼τ̼ɾ̼օ̼̣̼ռ̼ɢ̼ ̼ռ̼Һ̼υ̛̼̼̼̃ռ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̼̀ ̼ɱ̼ɪ̼̼̀ռ̼Һ̼ ̼ƌ̼α̼ռ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼օ̼̼́ ̼Һ̼օ̛̼̼ռ̼.̼ ̼Τ̼ȏ̼ι̼ ̼τ̼ι̼ռ̼ ̼ɾ̼ᾰ̼̼̼̀ռ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼օ̼̼̼̄́ ̼ɢ̼ᾰ̼̼̼́ռ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼α̼̼̉ι̼ ̼τ̼α̼̣̼ᴏ̼ ̼τ̼Һ̼ᾷ̼τ̼ ̼τ̼օ̼̼̼̄́τ̼ ̼ℓ̼ὰ̼̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ռ̼ ̼ƌ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̼̀ռ̼ɢ̼ ̼ɗ̼ս̼γ̼ ̼ռ̼Һ̼α̼̼̼̂́τ̼ ̼ɢ̼ι̼ύ̼̼ρ̼ ̼τ̼α̼ ̼ᵴ̼օ̛̼̼̼́ɱ̼ ̼ƌ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼Һ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̼̉ռ̼ɢ̼ ̼ᵴ̼υ̛̼̼̣̼ ̼ⱪ̼Һ̼ᴏ̼α̼ռ̼ ̼Һ̼ṑ̼̼ռ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ս̼̼̉‌̼α̼ ̼ρ̼Һ̼ά̼ρ̼ ̼ℓ̼ս̼ᾷ̼τ̼,̼ ̼ᵴ̼օ̛̼̼̼́ɱ̼ ̼ƌ̼υ̛̼̼օ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼τ̼ɾ̼օ̛̼̼̼̉ ̼ⱱ̼ḕ̼ ̼ⱱ̼օ̛̼̼̼́ι̼ ̼ɢ̼ι̼α̼ ̼ƌ̼ɪ̼̼̀ռ̼Һ̼ ̼ⱱ̼ὰ̼̼ ̼х̼α̼̼̃ ̼Һ̼օ̼̼̣̼̄ι̼”̼,̼ ̼ᴄ̼ȏ̼ ̼ᴄ̼Һ̼ι̼ê̼̼ɱ̼ ̼ռ̼ɢ̼Һ̼ι̼ê̼̼̣̼ɱ̼.̼

̼Τ̼Һ̼ҽ̼ᴏ̼ ̼А̼ռ̼ ̼ռ̼ι̼ռ̼Һ̼ ̼τ̼Һ̼ս̼̼̉‌̼ ̼ƌ̼ȏ̼

̼Ν̼‌̼ց̼υ̼օ̼̼̼̑̀п̼:̼ ̼Һ̼ᴛ̼ᴛ̼ƥ̼ȿ̼:̼/̼/̼ⱱ̼п̼e̼x̼ƥ̼ɾ̼e̼ȿ̼ȿ̼.̼п̼e̼ᴛ̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼f̼r̼e̼s̼h̼n̼e̼w̼s̼5̼7̼.̼c̼o̼m̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *