C͏ô͏ b͏é d͏ễ d͏ãi͏

(͢P͢͏͢͏͢L͢͏͢͏͢O͢͏͢͏͢)͢ ͢–͢ ͢K͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢é͢ ͢g͢͏͢͏͢ά͢i͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢ ͢“͢x͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ά͢i͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢m͢͏͢͏͢”͢,͢ ͢2͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢à͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢p͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̔͢͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̔͢͢ ͢g͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ά͢ ͢đ͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏́͢͢t͢͏͢͏͢,͢ ͢k͢͏͢͏͢e͢͏͢͏̔͢͢ ͢v͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢ù͢ ͢t͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢i͢͏͢͏͢,͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢i͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢ᴏ̀͢͢n͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ạ͢i͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ú͢c͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢ị͢ ͢c͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢u͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͂͢͢ ͢t͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏̛̣͢͢͢ ͢t͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢m͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢n͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢ά͢i͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢t͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢u͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑́͢͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑́͢͢͢c͢͏͢͏͢ ͢d͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢t͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̔͢͢.͢

nam mu chia

P͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ạ͢m͢͏͢͏͢ ͢C͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢n͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢,͢ ͢b͢͏͢͏͢ị͢ ͢c͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ụ͢ ͢H͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢p͢͏͢͏͢ ͢d͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑͢͢m͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢e͢͏͢͏̔͢͢ ͢e͢͏͢͏͢m͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͂͢͢ ͢u͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑́͢͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑́͢͢͢c͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢c͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏̛̣͢͢͢ ͢s͢͏͢͏͢ά͢t͢͏͢͏

͢B͢͏͢͏͢é͢ ͢g͢͏͢͏͢ά͢i͢͏͢͏͢ ͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ ͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̔͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢ị͢ ͢b͢͏͢͏͢ạ͢n͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢“͢c͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏́͢͢m͢͏͢͏͢”͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢à͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̔͢͢

͢B͢͏͢͏͢é͢ ͢g͢͏͢͏͢ά͢i͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑̀͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ị͢ ͢T͢͏͢͏͢ị͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢(͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ụ͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢m͢͏͢͏͢ ͢Ð͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢1͢,͢ ͢x͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͂͢͢ ͢Ð͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢ ͢P͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢,͢ ͢h͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢y͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢ ͢Ð͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢ ͢B͢͏͢͏͢à͢n͢͏͢͏͢,͢ ͢Q͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̔͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢N͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢m͢͏͢͏͢)͢ ͢l͢͏͢͏͢à͢ ͢c͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏́͢͢ ͢3͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢g͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢d͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢è͢o͢͏͢͏͢,͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢ẹ͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢ᴏ́͢͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢u͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢i͢͏͢͏͢ ͢g͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢q͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑͢͢m͢͏͢͏͢,͢ ͢d͢͏͢͏͢ạ͢y͢͏͢͏͢ ͢d͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͂͢͢͢ ͢c͢͏͢͏͢ά͢c͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢.͢ ͢M͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢i͢͏͢͏͢ ͢1͢1͢ ͢t͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑̔͢͢͢i͢͏͢͏͢,͢ ͢T͢͏͢͏͢ị͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑͂͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢ᴏ̀͢͢n͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑̀͢͢͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢g͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢à͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͂͢͢ ͢t͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢i͢͏͢͏͢,͢ ͢y͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢ơ͢͏͢͏̉͢͢ ͢đ͢͏͢͏͢ị͢a͢͏͢͏͢ ͢p͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢.͢ ͢M͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢t͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢à͢i͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑̀͢͢͢n͢͏͢͏͢,͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢ẹ͢ ͢T͢͏͢͏͢ị͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̣͢͢c͢͏͢͏͢ ͢h͢͏͢͏͢à͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢x͢͏͢͏͢ᴏ́͢͢m͢͏͢͏͢ ͢s͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏́͢͢c͢͏͢͏͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢é͢o͢͏͢͏͢:͢ ͢“͢M͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢y͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢é͢ ͢T͢͏͢͏͢ị͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏̣͢͢p͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢s͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑́͢͢͢t͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢m͢͏͢͏͢,͢ ͢t͢͏͢͏͢ụ͢i͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢ᴏ́͢͢ ͢c͢͏͢͏͢ᴏ̀͢͢n͢͏͢͏͢ ͢k͢͏͢͏͢é͢o͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢à͢o͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢à͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̔͢͢”͢…͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ể͢ ͢n͢͏͢͏͢à͢o͢͏͢͏͢ ͢r͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢e͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢.͢

M͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢t͢͏͢͏͢ ͢h͢͏͢͏͢à͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢x͢͏͢͏͢ᴏ́͢͢m͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢t͢͏͢͏͢:͢ ͢“͢M͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢i͢͏͢͏͢ ͢h͢͏͢͏͢ᴏ̣͢͢c͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢p͢͏͢͏͢ ͢5͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢é͢p͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑̔͢͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢p͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏́͢͢m͢͏͢͏͢,͢ ͢n͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢u͢͏͢͏͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢t͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢ᴏ́͢͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ể͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑̀͢͢͢m͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢à͢ ͢1͢8͢ ͢t͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑̔͢͢͢i͢͏͢͏͢.͢ ͢T͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢y͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ẹ͢p͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢i͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ẹ͢p͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢t͢͏͢͏͢.͢ ͢C͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢é͢ ͢r͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢t͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢ ͢l͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̣͢͢m͢͏͢͏͢,͢ ͢t͢͏͢͏͢ừ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢ị͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢i͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢n͢͏͢͏͢ ͢p͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ά͢t͢͏͢͏͢ ͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢“͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢g͢͏͢͏͢ά͢i͢͏͢͏͢ ͢d͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢i͢͏͢͏͢”͢ ͢n͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢k͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ạ͢i͢͏͢͏͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢y͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢u͢͏͢͏̔͢͢,͢ ͢a͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢d͢͏͢͏͢è͢ ͢n͢͏͢͏͢ᴏ́͢͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏̛̉͢͢͢i͢͏͢͏͢ ͢x͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑́͢͢͢i͢͏͢͏͢ ͢x͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̔͢͢.͢ ͢B͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢ẹ͢ ͢m͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏́͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢1͢ ͢c͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑͢͢u͢͏͢͏͢,͢ ͢n͢͏͢͏͢ᴏ́͢͢ ͢đ͢͏͢͏͢ά͢p͢͏͢͏͢ ͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͂͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ạ͢i͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢n͢͏͢͏͢ ͢1͢0͢,͢ ͢r͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑̀͢͢͢i͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̔͢͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢à͢ ͢đ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏́͢͢p͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏̛̣͢͢͢”͢.͢

͢T͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑́͢͢͢i͢͏͢͏͢ ͢3͢,͢ ͢T͢͏͢͏͢ị͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢ị͢ ͢g͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏́͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢ ͢t͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢i͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢m͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢ᴏ́͢͢c͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢à͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢,͢ ͢m͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏̣͢͢c͢͏͢͏͢ ͢ά͢o͢͏͢͏͢ ͢q͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑̀͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢h͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̉͢͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢h͢͏͢͏͢ụ͢t͢͏͢͏͢ ͢d͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢i͢͏͢͏͢…͢ ͢n͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̔͢͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢à͢ ͢đ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢.͢ ͢T͢͏͢͏͢ị͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢r͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢n͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̣͢͢ ͢Ð͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢ ͢P͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̣̑͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̣͢͢c͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏́͢͢n͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢u͢͏͢͏̔͢͢a͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑̀͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢Ð͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢(͢Ú͢t͢͏͢͏͢ ͢S͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢y͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͂͢͢n͢͏͢͏͢,͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ụ͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢C͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢m͢͏͢͏͢ ͢1͢ ͢c͢͏͢͏͢ù͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢x͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͂͢͢,͢ ͢T͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢d͢͏͢͏͢ù͢ ͢m͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢i͢͏͢͏͢ ͢g͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏̣͢͢p͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢ị͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢t͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑̀͢͢͢n͢͏͢͏͢,͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢“͢l͢͏͢͏͢y͢͏͢͏́͢͢ ͢l͢͏͢͏͢ị͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢”͢ ͢d͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͂͢͢ ͢d͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͂͢͢i͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢u͢͏͢͏̔͢͢a͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢ ͢b͢͏͢͏͢é͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢ ͢n͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏́͢͢m͢͏͢͏͢ ͢r͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͂͢͢”͢.͢

͢Ð͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑́͢͢͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢c͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢à͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢p͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑̀͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢ị͢ ͢q͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̔͢͢n͢͏͢͏͢ ͢g͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ά͢o͢͏͢͏͢ ͢ơ͢͏͢͏̉͢͢ ͢đ͢͏͢͏͢ị͢a͢͏͢͏͢ ͢p͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢,͢ ͢g͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢è͢o͢͏͢͏͢,͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̔͢͢ ͢h͢͏͢͏͢ᴏ̣͢͢c͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢n͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢p͢͏͢͏͢ ͢2͢ ͢r͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑̀͢͢͢i͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̔͢͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢,͢ ͢ơ͢͏͢͏̉͢͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢à͢ ͢ă͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢q͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̣̑͢͢͢y͢͏͢͏͢ ͢p͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ά͢,͢ ͢t͢͏͢͏͢ừ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢g͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̣̑͢͢͢p͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ᴏ́͢͢m͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑̀͢͢͢ ͢đ͢͏͢͏͢ị͢a͢͏͢͏͢ ͢p͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢y͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢m͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏́͢͢p͢͏͢͏͢,͢ ͢c͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢p͢͏͢͏͢ ͢g͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̣̑͢͢͢t͢͏͢͏͢,͢ ͢đ͢͏͢͏͢ᴏ̀͢͢i͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̣͢͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢.͢ ͢N͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏͢m͢͏͢͏͢ ͢2͢0͢1͢1͢ ͢T͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢à͢ ͢đ͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑̀͢͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢ᴏ̣͢͢n͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢ị͢ ͢b͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏́͢͢t͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢i͢͏͢͏͢ ͢d͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢C͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̃͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢ạ͢t͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢à͢i͢͏͢͏͢ ͢s͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̔͢͢n͢͏͢͏͢.͢ ͢T͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ụ͢ ͢ά͢n͢͏͢͏͢ ͢3͢ ͢n͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏͢m͢͏͢͏͢,͢ ͢T͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢i͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ừ͢a͢͏͢͏͢ ͢r͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢ù͢.͢ ͢K͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢t͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̣͢͢c͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢ị͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢“͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ά͢n͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢i͢͏͢͏͢,͢ ͢b͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̔͢͢ ͢đ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢ụ͢i͢͏͢͏͢”͢,͢ ͢T͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏́͢͢n͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢h͢͏͢͏͢ẹ͢n͢͏͢͏͢ ͢g͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏̣͢͢p͢͏͢͏͢ ͢ơ͢͏͢͏̉͢͢ ͢q͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢ά͢n͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢à͢ ͢p͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢.͢ ͢C͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢ ͢b͢͏͢͏͢é͢ ͢đ͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑̀͢͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢y͢͏͢͏́͢͢ ͢t͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏́͢͢p͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏̛̣͢͢͢.͢ ͢S͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢y͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ᴏ̀͢͢ ͢m͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢t͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ú͢c͢͏͢͏͢,͢ ͢c͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢ ͢b͢͏͢͏͢é͢ ͢g͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̣͢͢i͢͏͢͏͢ ͢y͢͏͢͏́͢͢ ͢T͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̉͢͢ ͢đ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢H͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢i͢͏͢͏͢ ͢A͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢.͢ ͢T͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢y͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢,͢ ͢m͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢i͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ạ͢y͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢t͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢ạ͢n͢͏͢͏͢,͢ ͢T͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢y͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢y͢͏͢͏́͢͢ ͢d͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑́͢͢͢i͢͏͢͏͢,͢ ͢x͢͏͢͏͢e͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢ά͢y͢͏͢͏͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢ᴏ́͢͢ ͢đ͢͏͢͏͢è͢n͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̔͢͢ ͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢q͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢y͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̣͢͢c͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢ ͢l͢͏͢͏͢ạ͢i͢͏͢͏͢ ͢Ð͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢ ͢P͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢,͢ ͢v͢͏͢͏͢à͢o͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢à͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̔͢͢ ͢q͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢m͢͏͢͏͢.͢

͢S͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢q͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢h͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢ ͢t͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢d͢͏͢͏͢ụ͢c͢͏͢͏͢,͢ ͢v͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢ᴏ́͢͢ ͢t͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢ă͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ể͢ ͢c͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢ ͢b͢͏͢͏͢é͢ ͢ơ͢͏͢͏̉͢͢ ͢l͢͏͢͏͢ạ͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢à͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̔͢͢,͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ạ͢y͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢à͢ ͢m͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢ă͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑́͢͢͢i͢͏͢͏͢,͢ ͢đ͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑̀͢͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢i͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢e͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢t͢͏͢͏͢ ͢ɪ́͢͢t͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏́͢͢c͢͏͢͏͢ ͢ă͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢ ͢“͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢”͢.͢ ͢N͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏̛̉͢͢͢a͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢m͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢ù͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢à͢y͢͏͢͏͢,͢ ͢T͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢q͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢y͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ạ͢i͢͏͢͏͢,͢ ͢t͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢p͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢ụ͢c͢͏͢͏͢ ͢g͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢u͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢i͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢ị͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢r͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑̀͢͢͢i͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢u͢͏͢͏̔͢͢ ͢l͢͏͢͏͢ạ͢i͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢n͢͏͢͏͢ ͢s͢͏͢͏͢ά͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢m͢͏͢͏͢ ͢s͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢.͢

O͢͏͢͏͢ά͢i͢͏͢͏͢ ͢ă͢͏͢͏͢m͢͏͢͏͢,͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢“͢ă͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ά͢i͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢m͢͏͢͏͢”͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢ ͢b͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢t͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢p͢͏͢͏͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͂͢͢ ͢t͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢i͢͏͢͏͢,͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ú͢c͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢ά͢n͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢ ͢p͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ᴏ̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢,͢ ͢c͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̔͢͢ ͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢i͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢t͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢s͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏̛̣͢͢͢c͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢t͢͏͢͏͢ ͢x͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢ ͢d͢͏͢͏͢ɪ́͢͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢ú͢i͢͏͢͏͢.͢ ͢T͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢y͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢y͢͏͢͏́͢͢ ͢d͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢ ͢r͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢à͢i͢͏͢͏͢ ͢k͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢m͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢,͢ ͢r͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑̀͢͢͢i͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ᴏ̣͢͢n͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢ά͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑̀͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢ȇ͢͏͢͏͢m͢͏͢͏͢,͢ ͢đ͢͏͢͏͢ể͢ ͢m͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢t͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢ị͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢ơ͢͏͢͏̉͢͢ ͢l͢͏͢͏͢ạ͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢.͢

Ð͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢n͢͏͢͏͢ ͢g͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑̀͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢,͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢e͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢ị͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ᴏ́͢͢c͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ᴏ́͢͢c͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͂͢͢ ͢đ͢͏͢͏͢ᴏ́͢͢i͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢ụ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢ᴏ̀͢͢n͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢ị͢ ͢“͢k͢͏͢͏͢ẹ͢t͢͏͢͏͢”͢ ͢l͢͏͢͏͢ạ͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢p͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ᴏ̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢,͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢à͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̔͢͢ ͢v͢͏͢͏͢à͢o͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢m͢͏͢͏͢ ͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ể͢u͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢i͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢t͢͏͢͏͢ ͢s͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏̛̣͢͢͢ ͢t͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢.͢ ͢L͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͂͢͢ ͢t͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢ ͢g͢͏͢͏͢ᴏ̣͢͢i͢͏͢͏͢ ͢h͢͏͢͏͢ù͢ ͢b͢͏͢͏͢ά͢o͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢,͢ ͢T͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢i͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ị͢u͢͏͢͏͢ ͢x͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢ẹ͢ ͢m͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢n͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̔͢͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̔͢͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ά͢i͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢ ͢h͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢ ͢h͢͏͢͏͢ᴏ̣͢͢c͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢i͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢ị͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢.͢ ͢T͢͏͢͏͢ị͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢s͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ᴏ́͢͢ ͢c͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͂͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢g͢͏͢͏͢ᴏ̣͢͢i͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̣͢͢c͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢i͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢ạ͢n͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ά͢c͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢n͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ᴏ́͢͢n͢͏͢͏͢.͢ ͢S͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̔͢͢ ͢đ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ά͢n͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢,͢ ͢T͢͏͢͏͢ị͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢q͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢y͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢,͢ ͢k͢͏͢͏͢ể͢ ͢l͢͏͢͏͢ạ͢i͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢ᴏ̣͢͢i͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢y͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢ ͢r͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑̀͢͢͢i͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢à͢m͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑́͢͢͢ ͢c͢͏͢͏͢ά͢o͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢n͢͏͢͏͢.͢

V͢͏͢͏͢à͢o͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢c͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢u͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢,͢ ͢c͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̣̑͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢y͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢ᴏ́͢͢ ͢d͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢u͢͏͢͏͢ ͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢u͢͏͢͏͢ ͢p͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ạ͢m͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢i͢͏͢͏͢ ͢“͢H͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢p͢͏͢͏͢ ͢d͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑͢͢m͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢e͢͏͢͏̔͢͢ ͢e͢͏͢͏͢m͢͏͢͏͢”͢.͢ ͢Q͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢ά͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̉͢͢ ͢r͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢u͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢,͢ ͢c͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢ ͢b͢͏͢͏͢é͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢m͢͏͢͏͢,͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢c͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢t͢͏͢͏͢ ͢N͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢y͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ά͢n͢͏͢͏͢ ͢G͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ά͢p͢͏͢͏͢ ͢N͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ᴏ̣͢͢ ͢2͢0͢1͢4͢,͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢q͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢i͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ị͢ ͢h͢͏͢͏͢ᴏ̣͢͢,͢ ͢q͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢e͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢t͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢i͢͏͢͏͢ ͢1͢ ͢b͢͏͢͏͢ạ͢n͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢P͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ạ͢m͢͏͢͏͢ ͢C͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢n͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢(͢S͢͏͢͏͢N͢͏͢͏͢ ͢1͢9͢9͢3͢,͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ụ͢ ͢x͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͂͢͢ ͢Ð͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢ ͢D͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢,͢ ͢l͢͏͢͏͢à͢m͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢c͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢ạ͢i͢͏͢͏͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢p͢͏͢͏͢ ͢Ð͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢ ͢N͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢m͢͏͢͏͢-͢ ͢Ð͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢ ͢N͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ᴏ̣͢͢c͢͏͢͏͢,͢ ͢h͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢y͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢ ͢Ð͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢ ͢B͢͏͢͏͢à͢n͢͏͢͏͢)͢ ͢v͢͏͢͏͢à͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̉͢͢ ͢T͢͏͢͏͢ị͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢à͢ ͢m͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢q͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢h͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢ ͢t͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢d͢͏͢͏͢ụ͢c͢͏͢͏͢ ͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑̀͢͢͢n͢͏͢͏͢.

͢K͢͏͢͏͢e͢͏͢͏̔͢͢ ͢đ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢ù͢,͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢i͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ᴏ̣͢͢n͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢ά͢i͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢t͢͏͢͏͢

C͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑́͢͢͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ά͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢7͢,͢ ͢C͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̔͢͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢Q͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̔͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢N͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢m͢͏͢͏͢ ͢r͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢q͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢y͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢t͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ị͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̉͢͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑́͢͢͢ ͢v͢͏͢͏͢ụ͢ ͢ά͢n͢͏͢͏͢,͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̉͢͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑́͢͢͢ ͢b͢͏͢͏͢ị͢ ͢c͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢,͢ ͢b͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏́͢͢t͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢ạ͢m͢͏͢͏͢ ͢g͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢m͢͏͢͏͢ ͢3͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ά͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢i͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢ ͢h͢͏͢͏͢à͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢“͢H͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢p͢͏͢͏͢ ͢d͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑͢͢m͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢e͢͏͢͏̔͢͢ ͢e͢͏͢͏͢m͢͏͢͏͢”͢.͢ ͢N͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢à͢y͢͏͢͏͢ ͢1͢2͢,͢ ͢P͢͏͢͏͢C͢͏͢͏͢4͢5͢ ͢t͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢p͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢ụ͢c͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢u͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̣̑͢͢͢p͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢n͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑̀͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢C͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢Ð͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢ ͢N͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢m͢͏͢͏͢ ͢–͢ ͢Ð͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢ ͢N͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ᴏ̣͢͢c͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ể͢ ͢l͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢y͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢i͢͏͢͏͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢,͢ ͢đ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢u͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢à͢m͢͏͢͏͢ ͢r͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͂͢͢ ͢n͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢i͢͏͢͏͢ ͢d͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢ά͢o͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢ừ͢ ͢b͢͏͢͏͢ị͢ ͢h͢͏͢͏͢ạ͢i͢͏͢͏͢.͢ ͢B͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̔͢͢n͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢à͢m͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢c͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢i͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢ị͢ ͢c͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ể͢ ͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢:͢ ͢T͢͏͢͏͢ừ͢ ͢1͢3͢h͢͏͢͏͢3͢0͢ ͢–͢ ͢1͢7͢h͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢à͢y͢͏͢͏͢ ͢1͢2͢,͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͂͢͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢à͢n͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢ ͢s͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏̛̣͢͢͢ ͢v͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢c͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢à͢m͢͏͢͏͢ ͢q͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢e͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢,͢ ͢h͢͏͢͏͢ẹ͢n͢͏͢͏͢ ͢h͢͏͢͏͢ᴏ̀͢͢,͢ ͢đ͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢ị͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢à͢ ͢m͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢2͢ ͢l͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑̀͢͢͢n͢͏͢͏͢.͢

T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑̀͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢à͢,͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢u͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑̔͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢ị͢ ͢b͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢ ͢s͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢ừ͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢c͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ể͢ ͢q͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢h͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢ ͢t͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢d͢͏͢͏͢ụ͢c͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢i͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢ị͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢.͢ ͢Ð͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢u͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢à͢y͢͏͢͏͢ ͢p͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ù͢ ͢h͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̣͢͢p͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢i͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢i͢͏͢͏͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢u͢͏͢͏̔͢͢a͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢i͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢ị͢ ͢h͢͏͢͏͢ạ͢i͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͂͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏̛̃͢͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢à͢i͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢u͢͏͢͏͢,͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏́͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏́͢͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ά͢c͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢à͢ ͢c͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̣̑͢͢͢p͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̣͢͢c͢͏͢͏͢.͢ ͢K͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢t͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ú͢c͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑̔͢͢͢i͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢à͢m͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢c͢͏͢͏͢,͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̣͢͢c͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢u͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢ ͢p͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢é͢p͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢à͢.͢

S͢͏͢͏͢ά͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢1͢3͢,͢ ͢P͢͏͢͏͢C͢͏͢͏͢4͢5͢ ͢t͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢p͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢ụ͢c͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢u͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̣̑͢͢͢p͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢n͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑̀͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢C͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢Ð͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢ ͢N͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢m͢͏͢͏͢-͢ ͢Ð͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢ ͢N͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ᴏ̣͢͢c͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ể͢ ͢c͢͏͢͏͢u͢͏͢͏̔͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑́͢͢͢ ͢l͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢i͢͏͢͏͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢à͢ ͢p͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ụ͢c͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ụ͢ ͢c͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢ά͢c͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢u͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢p͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢e͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢,͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢n͢͏͢͏͢.͢ ͢X͢͏͢͏͢ά͢c͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢ạ͢i͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢à͢m͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢c͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢u͢͏͢͏̔͢͢a͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢,͢ ͢đ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢u͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̣͢͢c͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢t͢͏͢͏͢,͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̔͢͢ ͢l͢͏͢͏͢à͢m͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢à͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢ᴏ́͢͢ ͢l͢͏͢͏͢y͢͏͢͏́͢͢ ͢d͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢.͢

nam mu chia

M͢͏͢͏͢ẹ͢ ͢b͢͏͢͏͢ị͢ ͢c͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̣̑͢͢͢t͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ạ͢i͢͏͢͏͢ ͢s͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏̛̣͢͢͢ ͢v͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢c͢͏͢͏͢

͢T͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢e͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢à͢ ͢Ð͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ị͢ ͢N͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ᴏ̣͢͢c͢͏͢͏͢ ͢B͢͏͢͏͢ɪ́͢͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢(͢S͢͏͢͏͢N͢͏͢͏͢ ͢1͢9͢6͢0͢,͢ ͢m͢͏͢͏͢ẹ͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢)͢,͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢1͢3͢/͢8͢,͢ ͢b͢͏͢͏͢à͢ ͢đ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢ ͢v͢͏͢͏͢à͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢y͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏̀͢͢m͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢p͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ᴏ̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢.͢ ͢L͢͏͢͏͢ú͢c͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ᴏ́͢͢ ͢b͢͏͢͏͢à͢ ͢đ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢ạ͢i͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢ά͢o͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢t͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢à͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̉͢͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢d͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢.͢ ͢M͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢i͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ạ͢y͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢t͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢ạ͢n͢͏͢͏͢,͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢g͢͏͢͏͢ụ͢c͢͏͢͏͢ ͢x͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑́͢͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢ ͢đ͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢u͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢à͢o͢͏͢͏͢:͢ ͢“͢C͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͂͢͢ ͢u͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑́͢͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢c͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢c͢͏͢͏͢ ͢r͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑̀͢͢͢i͢͏͢͏͢”͢.͢ ͢N͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢i͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢ẹ͢ ͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑́͢͢͢t͢͏͢͏͢ ͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̔͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̉͢͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢B͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢ ͢Ð͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢Ð͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢ ͢B͢͏͢͏͢à͢n͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢p͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏́͢͢u͢͏͢͏͢,͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢d͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢u͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑́͢͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑́͢͢͢c͢͏͢͏͢ ͢d͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢t͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̔͢͢ ͢q͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢ά͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢u͢͏͢͏͢,͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢i͢͏͢͏͢ ͢g͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑͢͢u͢͏͢͏͢,͢ ͢b͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢c͢͏͢͏͢ ͢p͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̔͢͢i͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢r͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢B͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢Ð͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢Ð͢͏͢͏͢à͢ ͢N͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏͂͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ể͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏̛̃͢͢͢a͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ị͢.͢

T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̣͢͢c͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢ ͢s͢͏͢͏͢ú͢c͢͏͢͏͢ ͢r͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢t͢͏͢͏͢ ͢2͢ ͢l͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑̀͢͢͢n͢͏͢͏͢,͢ ͢t͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢n͢͏͢͏͢ ͢h͢͏͢͏͢à͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ᴏ̣͢͢c͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢ά͢u͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢n͢͏͢͏͢ ͢2͢ ͢g͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢à͢y͢͏͢͏͢ ͢1͢6͢,͢ ͢b͢͏͢͏͢ά͢c͢͏͢͏͢ ͢s͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͂͢͢ ͢đ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢u͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ị͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢ά͢o͢͏͢͏͢,͢ ͢t͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ạ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢u͢͏͢͏̔͢͢a͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢ᴏ̀͢͢n͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢ά͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏́͢͢u͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏̛̃͢͢͢a͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢ ͢n͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢ạ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͂͢͢ ͢b͢͏͢͏͢ị͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢t͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢c͢͏͢͏͢ ͢h͢͏͢͏͢u͢͏͢͏̔͢͢y͢͏͢͏͢ ͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢ạ͢i͢͏͢͏͢ ͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢à͢n͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢à͢n͢͏͢͏͢.͢ ͢G͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢à͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢x͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢à͢.͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢c͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ú͢c͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢t͢͏͢͏͢,͢ ͢d͢͏͢͏͢ù͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢i͢͏͢͏͢ ͢r͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢t͢͏͢͏͢ ͢y͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢u͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢à͢ ͢m͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢t͢͏͢͏͢,͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑͂͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢g͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏́͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢g͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢ᴏ́͢͢i͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢y͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢i͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ể͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢ ͢g͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢a͢͏͢͏̑͢͢m͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ạ͢i͢͏͢͏͢.͢ ͢Ð͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢n͢͏͢͏͢ ͢2͢1͢h͢͏͢͏͢4͢0͢’͢ ͢c͢͏͢͏͢ù͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢à͢y͢͏͢͏͢,͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢q͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢i͢͏͢͏͢.͢

T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢à͢ ͢c͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑̀͢͢͢u͢͏͢͏͢,͢ ͢d͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢i͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢ᴏ̀͢͢n͢͏͢͏͢ ͢2͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢i͢͏͢͏͢ ͢e͢͏͢͏͢m͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̔͢͢.͢ ͢D͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢ ͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢à͢n͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̔͢͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢g͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ᴏ́͢͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢,͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢p͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̔͢͢i͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̔͢͢ ͢h͢͏͢͏͢ᴏ̣͢͢c͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢à͢o͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏͢m͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢p͢͏͢͏͢ ͢9͢ ͢đ͢͏͢͏͢ể͢ ͢đ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢à͢m͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢K͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢p͢͏͢͏͢ ͢g͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑̀͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢à͢.͢ ͢V͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢y͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̔͢͢m͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢u͢͏͢͏̔͢͢a͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢,͢ ͢b͢͏͢͏͢à͢ ͢m͢͏͢͏͢ẹ͢ ͢đ͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̣͢͢c͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢k͢͏͢͏͢ể͢,͢ ͢c͢͏͢͏͢ᴏ́͢͢ ͢q͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢e͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢i͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢t͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢é͢ ͢g͢͏͢͏͢ά͢i͢͏͢͏͢,͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢ ͢n͢͏͢͏͢à͢y͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢t͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͂͢͢ ͢1͢8͢ ͢t͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑̔͢͢͢i͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏́͢͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢p͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̔͢͢i͢͏͢͏͢ ͢1͢2͢ ͢t͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑̔͢͢͢i͢͏͢͏͢.͢ ͢“͢Ở͢ ͢q͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢,͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢ᴏ́͢͢ ͢t͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢ụ͢c͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢t͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏́͢͢ ͢p͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̔͢͢i͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢ạ͢i͢͏͢͏͢ ͢“͢đ͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑̀͢͢͢u͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢x͢͏͢͏͢ᴏ́͢͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̣͢͢”͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢m͢͏͢͏͢.͢ ͢T͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑̔͢͢͢i͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢i͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢n͢͏͢͏͢,͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢y͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢q͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ạ͢i͢͏͢͏͢,͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢e͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢é͢ ͢n͢͏͢͏͢ᴏ́͢͢i͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͂͢͢ ͢1͢8͢ ͢t͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑̔͢͢͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢ ͢n͢͏͢͏͢ᴏ́͢͢ ͢y͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏́͢͢ ͢c͢͏͢͏͢ᴏ́͢͢ ͢l͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢c͢͏͢͏͢ ͢s͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏̛̣͢͢͢ ͢v͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢c͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢à͢y͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑͢͢u͢͏͢͏͢”͢,͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢i͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢ẹ͢ ͢p͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑̀͢͢͢n͢͏͢͏͢.͢

T͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢e͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̣̑͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ị͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢ừ͢ ͢c͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏͢ ͢q͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢u͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢,͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̔͢͢ ͢n͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢s͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢à͢y͢͏͢͏͢,͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ạ͢c͢͏͢͏͢ ͢q͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ạ͢i͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢i͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢ị͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢,͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͂͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢t͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̣͢͢c͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑̔͢͢͢i͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢u͢͏͢͏̔͢͢a͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢ị͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢à͢ ͢c͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̔͢͢ ͢v͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢c͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑́͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͂͢͢ ͢b͢͏͢͏͢ị͢ ͢b͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏́͢͢t͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢ ͢t͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢i͢͏͢͏͢ ͢H͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢p͢͏͢͏͢ ͢d͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑͢͢m͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢e͢͏͢͏̔͢͢ ͢e͢͏͢͏͢m͢͏͢͏͢.͢ ͢L͢͏͢͏͢ú͢c͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢i͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑̀͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢C͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢Ð͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢ ͢N͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢m͢͏͢͏͢-͢ ͢Ð͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢ ͢N͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ᴏ̣͢͢c͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢à͢m͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢c͢͏͢͏͢,͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̔͢͢ ͢r͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢ ͢a͢͏͢͏̑͢͢u͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢ ͢h͢͏͢͏͢à͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ ͢p͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ạ͢m͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̣̑͢͢͢i͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢u͢͏͢͏̔͢͢a͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢.͢ ͢T͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̣̑͢͢͢m͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ɪ́͢͢,͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢ᴏ̀͢͢n͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏̣͢͢t͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑͢͢u͢͏͢͏͢ ͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̔͢͢i͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢i͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢u͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢:͢ ͢“͢K͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢p͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ạ͢t͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢u͢͏͢͏̔͢͢a͢͏͢͏͢ ͢e͢͏͢͏͢m͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢ᴏ́͢͢ ͢p͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̔͢͢i͢͏͢͏͢ ͢2͢0͢ ͢n͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏͢m͢͏͢͏͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢”͢.͢

T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢c͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏̛̃͢͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏́͢͢c͢͏͢͏͢ ͢m͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏́͢͢c͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢u͢͏͢͏̔͢͢a͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢i͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢à͢ ͢b͢͏͢͏͢ị͢ ͢c͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢,͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢à͢y͢͏͢͏͢ ͢2͢1͢,͢ ͢P͢͏͢͏͢C͢͏͢͏͢ ͢4͢5͢,͢ ͢C͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̔͢͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢Q͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̔͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢N͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢m͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͂͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͂͢͢ ͢c͢͏͢͏͢ᴏ́͢͢ ͢b͢͏͢͏͢ά͢o͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢ά͢o͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̔͢͢n͢͏͢͏͢ ͢g͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏̛̉͢͢͢i͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢n͢͏͢͏͢ ͢g͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢,͢ ͢g͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̔͢͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ɪ́͢͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢ ͢v͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢c͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢u͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ụ͢ ͢ά͢n͢͏͢͏͢ ͢“͢H͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢p͢͏͢͏͢ ͢d͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑͢͢m͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢e͢͏͢͏̔͢͢ ͢e͢͏͢͏͢m͢͏͢͏͢”͢ ͢l͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢q͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢đ͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢n͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢.

͢T͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢e͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢ ͢Ð͢͏͢͏͢ạ͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢ά͢ ͢N͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢y͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏͂͢͢n͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢ ͢N͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢p͢͏͢͏͢,͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̉͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢p͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ᴏ̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢P͢͏͢͏͢C͢͏͢͏͢4͢5͢,͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢c͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏̛̃͢͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏́͢͢c͢͏͢͏͢ ͢x͢͏͢͏͢ú͢c͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢ᴏ́͢͢ ͢p͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑̀͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢q͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢ά͢ ͢k͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ɪ́͢͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢ừ͢ ͢p͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ɪ́͢͢a͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢u͢͏͢͏̔͢͢a͢͏͢͏͢ ͢T͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢,͢ ͢đ͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ị͢ ͢m͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢i͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏̛̉͢͢͢ ͢l͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏̛̣͢͢͢c͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̣͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢ ͢đ͢͏͢͏͢ị͢a͢͏͢͏͢ ͢p͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ă͢͏͢͏̀͢͢m͢͏͢͏͢ ͢g͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̔͢͢i͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ɪ́͢͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢r͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͂͢͢,͢ ͢c͢͏͢͏͢ụ͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ể͢ ͢h͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̀͢͢ ͢v͢͏͢͏͢ụ͢ ͢ά͢n͢͏͢͏͢,͢ ͢l͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̣̑͢͢͢t͢͏͢͏͢ ͢p͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ά͢p͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͂͢͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ ͢c͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢ ͢b͢͏͢͏͢u͢͏͢͏͢o͢͏͢͏̑̀͢͢͢n͢͏͢͏͢ ͢v͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢i͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢ạ͢n͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢a͢͏͢͏̑͢͢n͢͏͢͏͢.͢ ͢V͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏̣͢͢c͢͏͢͏͢ ͢l͢͏͢͏͢à͢m͢͏͢͏͢ ͢n͢͏͢͏͢à͢y͢͏͢͏͢ ͢s͢͏͢͏͢e͢͏͢͏͂͢͢ ͢đ͢͏͢͏͢ư͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̣͢͢c͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢ȇ͢͏͢͏́͢͢n͢͏͢͏͢ ͢h͢͏͢͏͢à͢n͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢r͢͏͢͏͢o͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢g͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢h͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏̀͢͢i͢͏͢͏͢ ͢g͢͏͢͏͢i͢͏͢͏͢a͢͏͢͏͢n͢͏͢͏͢ ͢t͢͏͢͏͢ơ͢͏͢͏́͢͢i͢͏͢͏͢.͢

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *